Frimurarlogen

2017-01-25 13:00 - 16:00
Frimurarlogen
Address: Södra Hamngatan 31, 411 14 Göteborg, Sverige

Visning av Frimurarlogens lokaler på Södra Hamngatan 31 i Göteborg. Efter visningen serveras en Västkustbuffé i Pelarsalen.