Testsida

 • Jan-Eric Magnusson, ordförande, 070-645 66 21, onnered@gmail.com
 • Eva Björkman, ledamot
 • Agneta Corell, ledamot
 • Elisabeth Khan, ledamot
 • Ingrid Lindholm, ledamot
 • Lars Göran Magnell, ledamot
 • Lisbeth Ramsvik, ledamot
 • Stefan Olofson, ledamot
 • Marie Sofie Unger, ledamot
 • Siv Andersson, suppleant
 • Dan Fäldt, suppleant
 • Conny Ringblom, suppleant
 • Kjell Unemark, suppleant

Revisorer

Jan-Eric MagnussonOrdförande070-645 66 21onnered@gmail.com
Eva Björkmanledamot45646545onnered@gmail.com