Nyttiga länkar

Här hittar du några länkar som kan vara bra att ha.

Pensionärsportalen innehåller viktig information för oss. Här finns bland annat länk för att söka fritidshus. Ange användarnamn “Pensionärsportalen” och lösenord “seb”.

Pensionärsportalen

SEB Senior Club Stockholm

SEB Senior Club Malmö

Göteborgsseniorerna

Bra information om viktiga resurser för oss seniorer finns på:

konsument.se/seniorer/

Studieförbundet Vuxenskolan genomför inte bara kurser utan ordnar också många väldigt intressanta föredrag.

Studieförbundet Vuxenskolan

Vill du göra en insats som volontär? Då hittar du information genom följande länk. SEB sponsrar dessa aktiviteter.

Volontärsportalen