Styrelse, revisorer och valberedning

Styrelse

 • Jan-Eric Magnusson, ordförande, 0706-45 66 21
 • Catrin Emanuelsson, vice ordförande, 073-90 90 326
 • Conny Josefsson, kassör, 0723-27 27 87
 • Ingrid Lindholm, sekreterare, 0725-56 68 10
 • Eva Smedberg-Gösta, ledamot, 0764-78 06 74, medlemsansvarig
 • Lars Göran Magnell, ansvarig webb, 070-635 80 15
 • Karin Feuk Abrahamsson, ledamot, 073-510 70 27
 • Ulla Magnusson, ledamot, 070-289 66 09
 • Eva Öhman, ledamot, 070-588 92 95
 • Per Lind, ledamot, 070-628 70 82
 • Dan Fäldt, suppleant, 070-540 22 08
 • Johan Ståhl, suppleant, 076-188 86 61
 • Vill du maila, info@seniorclub.se


Revisorer

 • Ragna Zandrén
 • Björn Hagberg
 • Ingemar Königson, suppleant

Valberedning

 • Kenneth Andersson
 • Hans-Åke Samuelsson