Historiska hörnet

Här i “Historiska hörnet” kommer vi att publicera lite olika artiklar som varit införda i framförallt de gamla personaltidningarna som bland annat har hetat “Vår Bank”.

Senior Club 1988, fyra år gammal

Den allra första klubben för bankens seniorer bildades i Göteborg 1984. Tanken var och är, att komma samman och ha trevligt även efter det att man slutat i banken. Många uppskattar också att få information om utvecklingen på den gamla arbetsplatsen och att få fortsätta träffa sina tidigare arbetskamrater.
Dessutom kan seniorerna med sina rika erfarenheter och sin yrkesskicklighet ha synpunkter på nya produkter och tjänster som rör exempelvis pensionärskunderna. Senior Club fungerar som en navelsträng mellan gamla medarbetare och banken. Senior Club i Göteborg drivs av en styrelse om tio personer. Klubblokalen är inrymd i Chalmerska huset, där Skandinaviska Kreditaktiebolaget startade sin verksamhet, 1939 ändrades namnet till Skandinaviska Banken.
Måndagarna är fria från aktiviteter liksom lördagar och söndagar. Varannan tisdag blir det föredrag av externa föredragshållare eller interna från banken. Nyligen talade t ex GöteborgsPostens Bengt Önander om det gamla Göteborg. Tidigare har marinarkeologen Anders Wästfelt berättat om bärgningen av föremål från det gamla ostindiska handelsfartyget Göteborg och Ernst de Maré som en gång var VD i Göteborg, berättat gamla bankminnen. Ofta informerar någon från bankens direktion om nya satsningar eller om händelseutvecklingen i stort.
På onsdagarna träffas klubbmedlemmarna i bankens stuga i Skatås för långa promenader i terrängen. Varje torsdag är det öppet hus på klubben. Man pratar och dricker kaffe och läser. På fredagarna har man gymnastik i motionshallen på CK.
Varje vår och höst görs gemensamma utflykter. I våras reste man till Gränna och Visingsö. På hösten gör man en ”hemlig” resa. Senast for man till Tjolöholms slott utanför Kungsbacka. Klubben har också besökt Sveriges Radio och TV-huset i Göteborg och andra intressanta miljöer i den göteborgska stadsbilden. Senior Club har 300 medlemmar. Från den dagen man fyller 58 år är man välkommen även om man fortfarande är aktiv i banken.
Marianne L-Bergström

Ett intressant resestipendium

Tommy Källman, 5014, har fått 2 000:- ur studieresefonden för att närmare bekanta sig med vin och framställningen från druva till dryck. Tommy reser i oktober till Rhen och Mosel, få han säkert också passar på att förstärka sin redan imponerande samling av vinetiketter.
9 000 märken har det hunnit bli under årens lopp. Fullt så många buteljer har jag däremot inte lyckats förbruka, försäkrar Tommy.

Så här 2021 ser vi ser framemot att äntligen få läsa reserapporten…

En delegation från banken i syd besöker Göteborg 1977.

Att undvika arvsskatt

Många dråpliga incidenter inträffade under årens lopp. Jag kommer bland annat ihåg en bankkund, som frågade mig hur mycket ett testamente kostade. Då jag svarade att det kostade 175 kr tyckte han att det var alldeles för dyrt och var beredd att gå. Vi kom emellertid i samspråk och han berättade för mig att han tänkt att allt han ägde skulle gå till hans hushållerska sedan tjugosju år. Då han fick veta hur mycket arvsskatt hon skulle få betala frågade han mig om jag som jurist inte kunde hitta på en bättre lösning.

-Jo, svarade jag, gift er med henne!

På eftermiddagen samma dag ringde han upp mig och talade om att han bestämt att han skulle gifta sig med hushållerskan. Han önskade att jag skulle viga dem eftersom jag var bankjurist. Den rätten hade jag dock inte utan skickade honom till den borgerliga vigselförrättaren.

Någon dag senare kom han återigen in till mig. Han tackade mig för att jag föreslagit att han skulle gifta sig, vilket han också omedelbart gjort. Tänk, sade han, all arvsskatt som undvikits så här enkelt!!

Monica Dyhre
Tomaterna mognade 1977.