Betalningsinformation

Alla pubar och aktiviteter kan förskottsbetalas till SEB Senior Clubs bankgiro 5317-9933 eller swishkonto 1230 799 569. Gör betalningen om möjligt dagen innan aktiviteten (bankgiro 2 dagar innan). Glöm inte att ange under meddelande vilken eller vilka datum som aktiviteterna avser jämte eventuellt namn på dina gäster. Ditt eget namn behöver ej anges eftersom det automatiskt finns med i betalningen.

Swish kan också ske på plats för aktiviteten. Lägg gärna in swishkontot i din mobil så blir det enklare när du skall använda det.

SEB Senior Club är kontantfria och kan därför inte ta emot några kontanter

Årsavgift

Våra årsavgifter handläggs av Föreningshuset i Stockholm som skickar faktura som en bilaga med E-post.

Numera kan du betala genom Autogiro eller E-faktura. Anmälan sker på ett enkelt sätt på ditt internetkontor.
Gå in på betalningar och välj anmälan Autogiro eller E-faktura. Sök efter ”SEB Senior Club” Fyll därefter i dina egna uppgifter. OBS Du måste ange ditt 4-siffriga medlemsnummer som referens (detta hittar du på föregående års inbetalning av årsavgiften)

Du kan kontakta Marie-Sofie Unger om du behöver få tag på ditt medlemsnummer. Mail msu.unger@gmail.com eller tfn ‭070-817 81 88‬