Betalningsinformation

Alla pubar och aktiviteter kan förskottsbetalas till SEB Senior Clubs bankgiro 5317-9933 eller swishkonto 1230 799 569. Gör betalningen om möjligt dagen innan aktiviteten (bankgiro 2 dagar innan). Glöm inte att ange under meddelande vilken eller vilka datum som aktiviteterna avser jämte eventuellt namn på dina gäster. Ditt eget namn behöver ej anges eftersom det automatiskt finns med i betalningen.

Swish eller kontantbetalning kan också ske på plats för aktiviteten. Medtag gärna jämna pengar och lägg gärna in swishkontot i din mobil så blir det enklare när du skall använda det.

Årsavgift

Våra årsavgifter handläggs av Föreningshuset i Stockholm som skickar faktura som en bilaga med E-post.

Numera kan du betala genom Autogiro eller E-faktura. Anmälan sker på ett enkelt sätt på ditt internetkontor.
Gå in på betalningar och välj anmälan Autogiro eller E-faktura. Sök efter ”SEB Senior Club” Fyll därefter i dina egna uppgifter. OBS Du måste ange ditt 4-siffriga medlemsnummer som referens (detta hittar du på föregående års inbetalning av årsavgiften)

Du kan även kontakta Björn Fogelmark Bjorn@fogelmark.com tel. 073-940 35 58 eller Eva Björkman ebjork81@gmail.com tel. 073-944 89 29 om det uppstår frågor eller behöver uppgift på ditt medlemsnummer.